Kinh Ngạc Cận cảnh nơi chế tạo khí tài của quân đội Việt Nam

54

 

Sự hiện đại cảu quân đội việt Nam bấy lấu nay được cho là lạc hậu , thật sự là vô cùng tiên tiến, tại nhà máy Z11, các vũ khí hiện đại được sản xuất ra như AK74, ARK14…


Vậy mới thấy được quân đội Việt Nam không được phô trương nhưng thực sự bên trong là rất mạnh, trong tương lai nhà máy sẽ được cải tiến để tích hợp sản xuất thêm nhiều vũ khí hiện đại khác, sánh vai với châu lục và thới giới.
Xem online tai tv.doilinh.
Nguồn:QPTD

Thảo luận